0

ბავშვი ვიცი აკვანში

ზრდასრული მამრის ლტოლვის გამოხატვის საშუალება საპირისპირო სქესის მიმართ, დიდი ასაკობრივი სხვაობის დროს და ასევე პედოფილის სტატუსის თავიდან არიდების გზა. ფრაზა ფართოდ გამოიყენება 40 წელს ჯერ არ მიღწეულ მამაკაცთა თავშეყრის ადგილებში, ბირჟებზე, პლიაჟზე, აუზზე

-ნახე შეჩემა რა ნაშაა.
კაი ბიჭო ტეხავს, ბავშვია რეებს იძახი.
-ბავშვი მე ვიცი აკვანში ძმაო.