0

დედანაქაჩი

დედამოტ*ყნულის აკადემიური (ზრდილობიანი) ვარიანტი. გამოიყენება სიბრაზის გამოსახატავად.

მომაწევინე რა ეს დედანაქაჩი