0

ჩვენი დედაშევეცი თქვენი დედაშევეცი

გამოიყენება ხანგრძლივი რაზბორკის დროს როცა ორივე მხარე პასიურობს და ამ დროს პაცანს მუხლში წყალიაქ ჩამდგარი ჩაცუცქული ვეღარ ძლებს და მიზეზს ეძებს წამოსადგომად

მტ*ყვნელად ახსნილია ყველაფერი წინადადებაში თქვენ ჩასვით.