0

გადება

გამოიყენება,როდესაც საქმე ცუდად მიდის და სასურველ შედეგს ვერ აღწევს

"ეკონომეტრიკა შემეტანა,მაგარი გამედო რაა"