და გყავს და? დედა? ჩამოიყვანე მომატ*ვნევინე - განმარტებები - ბიძერი