0

ბუწალიობა

მდგომარეობა , როცა ადგილის გარემო და სიტუაცია საერთოდ არ ამართლებს იმ მოლოდინებს , რაც მასზე იყო დამყარებული

– ბიჭო , იმ ახალ კლუბში იყავი ?
– კი და მალევე წამოვედი , ბუწალიობაა სუფთა