0

ნეტაი არ ანძრევდე

გამოიყენება როდესაც უახლოესი მეგობარი უდებილეს მოსაზრებას გამოთქვამს.

-წამო რა ვარჯიში დავიწყოთ.
-ნეტაი არ ანძრევდე