1

შპჭ

შინაიურული პურის ჭამა. საკვების მიღების და სასმლის ჩასხმის ტრადიცია რომელიც საერთო აზრის ქვეშ გაერთიანებული ადამიანებით არის დაკომპლექტებული

შპჭ როდისა გვაქ კაცო