0

ყლეების დირექტორი

ყლეობის უმაღლესი პიკი, რომელიც თვით ყლეობასაც ცდება.

-აუ რა ყლეების დირექტორი ხარ