2

შეეე ყლეო

როდესაც კამათის დროს არგუმეტი გამოგელევა

...