0

პორტყვნელყვერყვერა

სამი წლის ბავშვის გაერთიანებული გინებები

-გარეთ გამოხვალ?
-ვერ გაციებული ვარ
-აუ შენ ხო
პორტყვნელყვერყვერა ხარ