0

ადე! სადა ჯვამ?!

გამოიყენება ჩაკუზულ ადამიანებთან გასახუმრებლად-ვითომ ჯვამენ და ამ დროს დაუძახებ, სახეზე ღიმილი ეფინებათ ხოლმე.

-ააადე, სადა ჯვამ?!