0

შიგხომსე?

შემოკლებული და შელამაზებული აბრევიატურა გამოთქმისა-“შიგ ხომ არ გაქვს?” გამოიყენება ძირითადად...ნუ, ყველამ ვიცით ეს ფრაზა როდის გამოიყენება.

-ტელეფონი გამიტყდა.
-შიგხომსე, შეჩემა?