0

რაყლისშვილიამინდია

წინადადება რომელიც ორნაირად იშიფრება პირველი როდესაც ამინდია ძაან ყლეობა და ტვინს ტყნავს და მეორე როცა მინდიაა ყლის შვილი

-რაყლისშვილიამინდია
-მინდიაა ყლისშვილი თუ ყლის შვილი ამინდია