0

არავის გადაუღუნო

წინადადება ხშირად გამოყენება შეკამათების დროს,ხშირად მეორე მხარე ამით ძალის დემონსტრაციას ახდენს

-გაგხევ ცემაში
-ერთი არავის გადაუღუნო

0

არავის გადაუღუნო

ეს სიტყვა ძირითდად გამოიყენება ჩხუბის დროს როცა მოწინააღმდეგე "ჩაპიზდვით" გემუქრება

შენ ვის უნდა გადაუღუნო შე განდონო

0

არავის გადაუღუნო

როდესაც ვიღაცა გედიდგულება, მაგრამ იცი რომ არაფერი შეუძლია

- აქ აღარ გნახო თორე დაგშლი
- არავის გადაუღუნო