0

ფეხზე გამობმული ცხვარი

გამოხატავს პიროვნების ხანდაზმულობას. ძირითადად გამოიყენება ხუმრობით, ახალგაზრდულ წრეებში, შუახნის და ხანდაზმულ მამაკაცეთან მიმართებაში.

-ემზარას ცოლი აღარ მოყავს ბიჭო?
რაღა დროს მაგის ცოლია ცხვარი ყავს გამობმული