0

შენმიაფსავ მამაშენს კისერზეთუ მემივაფსა

ბიძა კაცის სიტყვები როცა დაგინახავსდა წათამაშება მოუნდება და თან თვლისრო მამაშენი მაგასი ტრუსიკის ბრატია

-რამხელაგაზდილხარ შე ვირიშვილო სადაა მამაშენი
-რავი სახშია
-მიაფსი კისერზე მაგას თუ მემივაფსა