0

ხელი ჩამოართვით

მოქმედება რომელსაც იძულებით აკეთებინებენ ობიექტს ე.წ. "რაზბორკის" შემდეგ რათა არ მოხდეს საქმის ხელახალი აღძვრა

ერთი უბნელები ხართ ხელი ჩამოართვით დღეს და ხვალ ერთმანეთს ნახავთ სირცხვილია.