ბოჰ - განმარტებები - ბიძერი
1

ბოჰ

არაფრის მთქმელი სიტყვების ნაცვლად

- აეე მაგარია ზესტაფონში ფოზეეშ
- ბოჰ