0

ჯორკო

უშნო და პახოდუ უმარილო გოგო რომელთანაც შეუძლებელია ურთიერთობა

-ჯორკოა შეჩემა ვერაფერს გაუგებ