0

მოფსჯმა

იშვიათად ხმარებადი სიტყვა დასავლეთში გამოიყენება მოფსმისა და მოჯმის ალტერნატიულ ვარიანტად

რა ქენი შეჩემა მოფსი?
არა მოვფსჯვი