0

ჭია-კოკონობა

პაკრიშკების დაწვის ცერემონია , რომელსაც ძირითადად გვიან აგვისტოში აღნიშნავენ . ცნობილია, რომ ამ ფესტივალის დროს ჭინკები განაჯვამენ

- წამო მამაშენის მანქანის პაკრიშკები დავწვათ ჭია კოკონობიაა დღეს