0

პროჭიტკენია

ადამიანი , რომელსაც აწუხებს მწვავე ბუასილის ფორმები და ოდნავი მწარეს ჭამის შემდეგაც კი პროჭს იტკიებს.

- შაურმა აღარ გამაგონოთ
- პროჭიტკენიაააა