0

კოჭებში ეტყობა

ამ ფრაზით აღნიშანვენ მცირე ასაკოვანი ბავშვის მომავალს
ფრაზის გამოყენებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ინტონაციას
რის შედეგათაც ვიგებთ ბავშვი კარგ გზას ადგას თუ ცუდს.

-ამას კოჭებში ეტყობა რაც გაიზრდება