0

ჩამუტლისქვეშება

"გადაყლისძირების" მდედრი ვერსია რომელიც ჭამის შემდგომ პროცესს აღწერს

-ხოდა გოგო გუშინ გლდანის 9 ლარიანი ჩავიმუტლისქვეშე.