0

კანfეტ

მდგომარეობა როცა ტრაკისკენ წასული საქმე უკეთესობისკენ მიდის👌

-ბიჭო მამაშენმა რაო? მოუგვარე?
-კანfეტ