0

დედას იტ*ნავს

ეს სიტყვათა ერთობლიობა ხშირად გამოიყენება პიროვნების ან გარემო ფაქტორის მიმართ

1)ისეთი ამინდია დედას ი*ნავს
2)ტიპი ფულის გამო დედას ი*ნავს