0

ბო*იშვილი ვიყო

კრიტიკული სიტყვა, როდესაც ხვდები, რომ არგუმენტირებულ დიალოგში მარცხდები, მაგრამ ამდროს მისი გამოყენებით უეცრად ამტკიცებ, აფსურდულ საკითხს თან ისე, რომ შემოდავებას უბრალოდ აზრი ეკარგება. (ასევე შეგვიძლია ვიხმაროთ: ბო*ისგაზრდილი ვიყო)

- შეჩემა გუშინ მანქანას 260 გავაწურინე
- შანსი არაა მაგ მანქანით ფიზიკურად ვერ შეძლებდი.
- ბოზიშვილი ვიყო

(ყველა ბრდნიერია)

0

ბო*იშვილი ვიყო

ყველაზე მყარი არგუმენტი კამათისას, რომელიც ყველანაირ წინააღმდეგობას გამორიცხავს.

ბო*იშვილი ვიყო ეგრე თუ არ ყოფილიყო