3

ჩეპე

ჩეპე - გაუთვალისწინებელი სიტუაცია ან გაუგებრობა

სადარი ფული? იზვინი აბრეზ პატარა ჩეპე მოგვივიდა აგვაყირავეს ( აგვაყირავეზე იხილეთ ცალკე განმარტება )

0

ჩეპე

სინონიმი:პრობლემა.

- ბიჭო სად დაიკარგე ამ ბოლოს?
- რავი ძმაო ჩეპეები მაქ.

0

ჩეპე

პერმანენტული არეულობა ორ მხარეს შორის უთანხმოების ნიადაგზე.

- აუ სმნ ჩეპე გაიჩითა, ვერ გამოვაღწიე დროზე