0

გაშავებული

ბანკთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან შეთანხმების დარღვევის შედეგის დამაგვირგვინებელი ფაზა
მდგომარეობა როდესაც ერთბაშად შეუძლებელი ხდება განვადებების და თავდებობების ან მსგავსი აქტივობების ჩატარების პერსპექტივა

-ძმურად თავდებად გამყევი რა ბანკში
-გაშავებული ვარ შენს ძმობას ვფიცავარ