0

ამჩატებული

მდგომარეობა, როცა ადამიანი ძალიან აღგნებულია და სურს სექსუალური კავშირის დამყარება პირველივე შემხვედრთან თუ არა, მეორესთან მაინც

1)-შენ რაღაცა ძალიან ამჩატეული ხარ.


2)-ეგ, ძალიან ამჩატებული ხასიათის ტიპია