0

წმინდა წყლის დამლევი

ადამიანის განმარტება, როცა გინდა თქვა, რომ "ბოზია" უბრალოდ ისეთი სიტუაციაა და ისეთი ხალხი, რომ ამ სიტყვას ესე ხმამაღლა ვერ ამბობ.

-არ იქნება ეგ გოგო, წმინდა წყლის დამლევი, მითქვამს მე