0

ზასაობა

კოცნა, რომელიც გრძელდება 2 წთ-ზე მეტხანს და ენაც იღებს მონაწილეობას

-წამო, ვიზასაოთ