0

პურპუ

იგივე ბურბუ – ბურბულატორი

– ბოთლში მოვწიოთ ?
– არა , პურპუ გააძრე