0

პრესში გატარება

ტყვნაში გატარების სინონიმი. როდესაც ადამიანი განიცდის დიდ წნეხს ვინმეს(ები)ს მხრიდან.ასევე მოიხსენიებენ, როგორც ‘დაპრესა’.

“მენტებმა იმ დღეს გიო მაგარ პრესში გაატარეს, მოსაწევს ეძებდნენ, მაგრამ ვერ უპოვეს”.