0

დაყლეპროჭაობ

მდგომარეობა რომელის დროსაც მიუხედავად შენი საქმეებზე სირბილისას ის საძმაკაცოს მიერ აღიქმება როგორც დროის ფუჭი ხარჯვა რაც ამცირებს ბირჟაზე გასატარებელი დროის რაოდენობას

სად დაყლეპროჭაობდი მთელი დღე?

0

დაყლეპროჭაობ

გადაადგილების ნაირსახეობა, ზმნ ''ყლეპროჭაობა'', ნიშნავს უაზროდ სიარულს, როცა შენი სიარული უშედეგო და არაფრის მომტანია გარშემომყოფთათვის.

-რას დაყლეპროჭაობ ბიჭო?
-რავიცი აბა რაქნა