0

ტოო

რეალურად ასობგერათა ეს წყობა რას ნიშნავს ან რას ემსახურება არავინ იცის, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ყველამ იცის როგორ და სად იხმაროს ის წინადადებაში. ძირითადად ის გამოიყენება მაშინ როდესაც რაიმე წინადადებას ამბობთ, რომელიც სინანულის შემცველია.

აუ მაგრად მეწყინა დედის ტრაკი რომ მოგიტ*ნეს, ტოო..