0

პადკაბლუჩნიკი

ადამიანი, , კაცი, რომელიც კარგავს ყვერებს და სრულიად ემორჩილება ცოლის ან შეყვარებულის სურვილებსა და უაზრო ხუშტურებს

-საყვარელო ძმაკაცებთან გავალ 3 თვეა რაც არ მინახავს
-არა დღეს არ გცალია
-კარგი.
ამ დროს ძმაკაცები :
-ფუ ეს პადკაბლუჩბიკი