0

თესლის მურაბა

ქვეშმძრომი ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით ტბილი და სათნო პიროვნება ჩანს, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ იგი განიცდის სრულ მეტამორფოზას და გვევლინება მისი ნამდვილი აფერისტული სახე.

-ნიკა რაკაი ტიპი ჩანდა არადა.
-მოიცა რა ეგ ნამდვილი თესლის მურაბაა არიცნობ შენ.