0

განეჯვი

გააჯვის სინონიმი

-ისგოგო როგორვერდაკერე :D
-აუ განეჯვი რაა