0

ფაქტი

ნარკოტიკული საშუალება, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაშიც პიროვნებას დაეკისრება შესაბამისი კანონით გათვალისწინწბული პასუხისმგებლობა.

“გიოს მენტებმა მანქანიდან ფაქტი ამოუღეს და 500 ლარიანი მიარჭეს”.

0

ფაქტი

ნებისმიერი სახის ნარკოტიკული საშუალება რომლითაც გიჭერენ არააქვს მნიშვნელობა სად გიდევს

აი მაგალითად
-ბიჭო გიუშ ... ბოლოკა დაატყნეს ფაქტზე უეჭველი სროკზეა

0

ფაქტი

გამოიყენება მოსაწევის, გასაყნოსის და ზოგადად ნებისმიერი სახის ნარკოტიკის აღსანიშნავად

მაგარი ფაქტი უნდა მოგაწევინო