1

შენი აღებულია

ამ სიტყვის გაგონებაზე მხოლოდ ღიმილი და მადლიერება გვეფინება სახეზე, მაგრამ მას მეორე მხარეც აქვს.

- რობერტ შენი აღებულია
- გაგისწორდა ?