1

ნელა მოხურე რა

გაფრთხილება ! რომელიც ამცნობს პიროვნებას, მისი სიცოცხლის მოსწრაფებასთან დაკავშირებით.

- კაი საყვარელო წავედი
- კარები ნელა მოხურე რა ...
ნელა მოხურემეთქი შენი...