0

ფურთხი

როდესაც კეთილსინდისიერ შემძენს არაკეთილსინდისიერად მიუტანენ შეძენილ პროდუქტს და აღშფოთებითა და მშვიდი, ოდნავ შესამჩნევი ტონით შემძენი ამბობს: ეს რა ფურთხი მოიტანე ტო?

-ფურთხი მოიტანა ბიჭო, იმენნა ფურთხი