0

თესლის ასკოლკა

ითქმის გაიძვერა ადამიანზე

-გუშინ სანდრომ ნახე რა იკადრა?
- ხო ეგ მაგარი თესლის ასკოლკაა

0

თესლის ასკოლკა

ტიპი რომელსაც თესლის თვისებები აქვს მაგრამ თესლობამდე ბევრი აკლია.

იმ დღეს გივი გაიჩითა.აუ ეგ მაგარი თესლის ასკოლკაა

0

თესლის ასკოლკა

მოცემული ფრაზა გამოიყენება ადამიანის მიმართ რომელიც ყველა სიტუაციიდან მარტივად იძვრენს თავს და ამით ყველას აოცებს. აღნიშნული პიროვნება ხშირად შეიძლება მეგრელი იყოს

მაგალითად ასეთ ადამიანად ითვლება მოსწავლე რომელსაც მთელი წელია არაფერი უკეთებია მაგრამ გამოცდები მაინც ჩააბარა

0

თესლის ასკოლკა

იხმარება ასაკით უმცროსის ან ნაკლებად გავლენიანი სუბიექტის მისამართით, რათა მოხდეს ამ უკანასკნელის დაკნინება და მთქმელის დომინირების ხაზგასმა. თესლის ასკოლკა პოტენციური თესლია.

ერთი გაუცინე თა თავზე გაიჯვა ამ თესლის ასკოლკამ