0

ფაჩარს გვაწევინებს

როდესაც ესა თუ ის პიროვნება, თავგამოდებით ცდილობს პატივი სცეს ორს, თუმცა მოსალოდნელი შედეგის დაუდგომლობასთან ერთად ზემოხსენებული ორი მომენტს ნახულობს, რათა ერთმანეთს გადაულაპარაკონ და აღნიშნონ მოსაწევის უნიათობა.

-გიჟია ეს ჩემისა, ფაჩარს გვაწევინებს