0

გაიგდო გუცაევის პასივით

ცნობილი ფეხბურთელი, რომელიც ცნობილი იყო თავისი შედეგიანი პასებით.
გამოიყენება ადამიანზე, რომელიც საკმარისზე დიდხანს გამოიყენებს სხვის ნივთს.

- ეე ბიჭო აღარ მიბრუნებ? რომ გაიგდე გუცაევის პასივით.