0

დებილი ყლე

დაკნინების უკიდურესი ფორმა. შეეფერება სუბიექტს, რომლის ინტელექტუალური შესაძლებლობები საარსებო მინიმუმზე დაბალია და ამავდროულად ყლეა.

-ნახე ფურთხით ჩემი სახელი დავწერე!!!
-დებილო ყლეო...