0

პუტა

ეს არის ე.წ. იტალიური სიტყვა, რომელიც გამოიყენება მაშინ , როცა ვიღაც ბო*ი შენს ბიჭს ეჩალიჩება. მისი ვრცელი ფორმაა პუტანკა , რომელიც რუსულის თარგმანიდან ბო*ს ნიშნავს

-გოგო ნახე ვიღაც შენს ბიჭს ეჩალიჩება
-ეს პუტა