0

ზაიმნა

მიუთითებს მთქმელის თანხმობასა და სოლიდარობას არსებული სიტუაციის მიმართ

-ბოზების დედას შევეცი
-ზაიმნა ძმა

0

ზაიმნა

მარტივი ხერხი უპასუხო დიდ მოლოცვას .

-გილოცავ ძმაო ახალ წელს, მრავალს დასწრებოდე, ჯანმრთელად, ბედნიერად, ხვავით და ბარაქით.
-ზაიმნა